SDM V PANAME

Svetové dni mládeže sú medzinárodným stretnutím, ktoré organizuje Katolícka cirkev. Sú stretnutím mladých ľudí z celého sveta s pápežom v slávnostnej náboženskej a kultúrnej atmosfére. Ukazujú dynamiku Cirkvi a podávajú svedectvo o aktuálnosti Ježišovho posolstva.

Svetové dni v Paname sú v poradí už 34. svetovým dňom mladých. 

Termín: 22. – 27. január 2019.

Motto: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova (Lk 1, 38)

 

Logo má tvar srdca, v ktorom je symbolicky naznačený panamský prieplav. Prieplav zobrazuje cestu pútnika, ktorý objavuje v Márii prostredníčku ku stretnutiu s Ježišom.

Panamu znázorňuje vrchný oblúk srdca v jej modrých odtieňoch.

V ľavej dolnej časti je pútnický kríž červenej farby.

V pravej časti je silueta Panny Márie, nad ktorou je umiestnených päť bielych bodiek symbolizujúcich päť svetadielov, z ktorých prídu mladí na tieto Svetové dni mládeže. Použité farby zodpovedajú farbám vlajky organizátorskej krajiny.

 

 

V Paname je už viac ako 160 slovenských pútnikov a v týchto dňoch prichádzajú ďalší. V pondelok už odcestujú do hlavného mesta Panama City, kde sa začne hlavný program Svetových dní mládeže. Mottom SDM 2019 je odpoveď Panny Márie pri zvestovaní: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

TROJDNIE MODLITIEB MATIEK

 

„Obráťte sa v modlitbe na Ježiša.

Miluje vás. Všetkých vás miluje.

Miluje vaše deti.

Kedy uveríte, ako veľmi vás miluje ?“

 

 

Spoločenstvo Modlitieb matiek v Sečovskej Polianke

Vás srdečne  pozýva na modlitbové trojdnie,

ktoré bude 25. až 27. januára 2019

v Rímskokatolíckom chráme v Sečovskej Polianke.

Program:

25.1. MM po sv. omši

V piatok budeme odprosovať za svoje hriechy.

 

26.1. MM o 17.00 hod. v pastoračnej miestnosti na fare

V sobotu budeme odpúšťať a odprosovať Pána za tých,
ktorí ublížili nám a našim deťom a prosiť o ich obrátenie.

 

27.1. MM po popoludňajšej pobožnosti

V nedeľu budeme chváliť a ďakovať Pánovi,
za všetko, čo spravil v našich životoch.  

 

Spoločnými modlitbami zachránime svoje deti