SVIATOK NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI (Božie telo)

Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej.

Štvrtý lateránsky koncil, ktorý v r. 1215 opätovne potvrdil

a slávnostne vyhlásil, že Kristus je skutočne prítomný

v chlebe a víne, ktoré sa premieňa na jeho Telo a Krv,

keď kňaz nad nimi vysloví slová premenenia. 

 

 

Tradícia procesií sprevádza jeden z najväčších cirkevných sviatkov, ľudovo nazývaný Božie Telo, odpradávna. Tajomstvo Ježišovho Tela a Krvi, na ktoré sa pri každej omši premieňa chlieb a víno, veriaci v procesii na čele s kňazom symbolicky oznamujú svetu nosením monštrancie s kúskom premeneného chleba ulicami dedín a miest. Postupne sa zastavujú pri štyroch oltároch, symbolizujúcich štyri svetové strany. Sprievod tak naznačuje Božiu ochotu a ústretovosť aj voči tým, čo ho nepoznajú.Čítať viac

Modlitba k Najsvätejšej Trojici

Môj  Bože, Trojica,
Tebe sa klaniam, pomôž mi úplne zabudnúť na seba,
aby som mohla spočinúť v Tebe, tichá a pokojná,
tak, akoby moja duša bola už vo večnosti.
Nech nič nemôže narušiť môj pokoj a spôsobiť,
aby som vyšla z Teba,
môj Nezmeniteľný Bože,
ale nech ma každá minúta unáša ďalej do hlbín Tvojho Tajomstva.

Upokoj moju dušu,
urob si z nej svoje nebo, … Čítať viac

Sviatok Zoslania Ducha Svätého – Turíce

V nedeľu 24. mája oslávime sviatok Zoslania Ducha Svätého, nazývaný aj Turíce. Svätodušná nedeľa sa slávi 50 dní po Veľkej noci. Skončí sa tak 50-dňové Veľkonočné obdobie (grécky Pentekoste-50).
Veriaci si na Svätodušnú nedeľu pripomínajú udalosť, keď Ježišovi učeníci zhromaždení v Jeruzaleme, boli naplnení Duchom Svätým, ako ju opisujú Skutky apoštolov. “Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. … Čítať viac