SVIATOSŤ ZMIERENIA

Výhrady a odpor súčasného človeka
voči sviatosti zmierenia

Musíme konštatovať bolestný jav – znižujúci sa počet veriacich, ktorí pristupujú ku sviatosti zmierenia. Príčiny toho, že ľudia sa vzďaľujú od tejto sviatosti môžu byť rôzne. Neudivuje nás, že súčasný človek, aj zasvätený Bohu, môže mať mnoho osobných problémov, strachu, otázok, výhrad, zlých skúseností, zranení aj psychického odporu. Bude mať odvahu k dobrej spovedi? … Čítať viac