NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

Pod nanebovzatím Panny Márie rozumieme jej prechod s telom i s dušou do slávy zmŕtvychvstalého a nanebovstúpeného Krista. Takto sa nepoškvrnená Matka aj telesne podieľa na oslávení svojho Syna. Na nej sa bezodkladne spĺňa to, čo Kristus získal svojím zmŕtvychvstaním pre tých, čo sú spojení s Bohom a čo sa na nich splní pri druhom Kristovom príchode.

Náuka o nanebovzatí Panny Márie je záväzný článok viery (dogma), ktorý na žiadosť takmer všetkých biskupov na … Čítať viac

Utečenci

Pre ľudí dobrej vôle v našej farnosti ponúkam na zamyslenie slová Jozefa Kováčika na aktuálnu tému:

Júlové dni plné horúčavy vyrušili z času na čas okrem gréckej krízy aj správy o postupe, či ústupe bojovníkov tzv. Islamského štátu. Spolu s týmito článkami sa objavila i téma pomoci utečencom. Ruku na srdce, koľko z nás hľadalo v tom okamihu viac argumentov proti pomoci, ako vynaliezavosť a snahu, ako týmto ľuďom pomôcť. Zaiste, nejde len … Čítať viac