V nedeľu nenakupujem

Srdečne pozývam pripojiť sa k iniciatíve Fóra kresťanských inštitúcií  
V nedeľu nenakupujem.

Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží na každom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich rukách. Ak nám nejaká drobnosť chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si to od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás!

Túto správu môžete preposlať aj svojim priateľom. Kto máte profil na Facebooku, dajte vedieť ostatným, že v nedeľu nenakupujete aj našim rámikom, ktorý si viete nastaviť na tomto linku.

Preto V NEDEĽU NENAKUPUJEM  #vnedeľunenakupujem

Nové usmernenia o slávení bohoslužieb

Dňa 4.5.2020 boli zverejnené prvé informácie, ktoré sa týkajú obnovenia verejného slávenia bohoslužieb od 6. mája 2020.  Sekretariát Konferencie biskupov Slovenska  predbežne poskytol nasledovný komentár:

„Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.Čítať viac