Nové usmernenia o slávení bohoslužieb

Dňa 4.5.2020 boli zverejnené prvé informácie, ktoré sa týkajú obnovenia verejného slávenia bohoslužieb od 6. mája 2020.  Sekretariát Konferencie biskupov Slovenska  predbežne poskytol nasledovný komentár:

„Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.Čítať viac