Spoločenstvá

1. Ružencové bratstvo, vznik: 1921, evidujeme 23 aktívnych ruží
(zodpovedná Bandúrová Eva)

2. Bratstvo Božského Srdca Ježišovho, vznik: 2003
(zodpovedná Tomková Mária)

3. Spolok sv. Vojtecha, vznik: 1990
(zodpovedná Tušanová Helena)

4. Spevácky zbor dospelých, vznik: 1987
(zodpovedná Popaďaková Viera)

5. Spevácky zbor mladých, vznik: 2013
(zodpovedná Popaďaková Alžbeta a Furdáková Katarína)

6. Modlitby matiek a modlitby otcov, vznik: 2007
(zodpovedná Kušnírová Anna a Bialobok Jozef)

7. Koinonia Ján Krstiteľ, vznik: 2005
(zodpovedný Tirpák Peter)

8. ERKO – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
(zodpovedná Pančušková Alžbeta, Uličná Viera, Nemčíková Jozefína)