Spolok sv. Vojtecha

Vznik – 1990
Zodpovedná – Helena Tušanová