Liturgický program na Veľký týždeň

Liturgický program

Deň Čas a úmysel  Prehľad
 30.03.
Pondelok
18:00 sv. omša
+ Ján, Ľudmila
 Pondelok Veľkého týždňa
 31.03. 
Utorok
18:00 sv. omša
+ Michal – 13. výr.
Utorok Veľkého týždňa
 01.04.
Streda
 18:00 sv. omša
Za uzdravenie rodových koreňov v rod. Anny
Streda Veľkého týždňa

02.04.
Štvrtok
09:30 sv. omša
svätenia olejov v Košiciach

18:00 sv. omša
Na úmysel kňaza

Štvrtok Veľkého týždňa – Zelený štvrtok Pánovej večere
(kňazský deň)

03.04.
Piatok
14:15 pobožnosť krížovej cesty

15:00 obrady Veľkého piatku

Veľký Piatok – Slávenie utrpenia
a smrti Pána

/Prísny pôst/


04.04.
Sobota
19:30 vigílna sv. omša

Biela sobota – Veľkonočná vigília

05.04.  

Nedeľa

07:00 svätenie veľkon. jedál
v Stankovciach 

07:30 svätenie veľkon. jedál
v Seč. Polianke

 

08:30 sv. omša
Za veriacich farnosti

10:30 sv. omša
Na úmysel kňaza

Veľkonočná nedeľa
Pánovho zmŕtvychvstania

 

slávnosť

 

  • Sviatosť Oltárna v Božom hrobe bude vystavená v piatok do 22:00 hod.
    a v sobotu od 8:00 hod. do veľkonočnej vigílie.
  • v sobotu na slávenie veľkonočnej vigílie je potrebné si priniesť sviece
  • milodary na náš chrám: Bohuznámy brat 50,-€; Pán Boh zaplať a požehnaj
  • upratovanie kostola v sobotu po obradoch: Godová Ľubica, Kuhejdová Helena, Nemčíková Anna