Veľkonočné prianie

„Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť
a evanjeliom zjavil život.“

image003

 Požehnané veľkonočné sviatky

plné nádeje a radosti želá s požehnaním

 d. o. Kamil

a členovia farskej rady

 „Boh nie je voči svetu ľahostajný, ale ho miluje až tak,
že za spásu každého človeka obetoval svojho Syna.
Vo vtelení, vo svojom pozemskom živote, v smrti a zmŕtvychvstaní
Boží Syn definitívne otvoril dvere medzi Bohom a človekom, medzi nebom a zemou.
A Cirkev je jeho ruka, ktorá drží tieto dvere otvorené…“
 (Posolstvo Sv. Otca Františka na Pôstne obdobie 2015)