SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA

Pred blížiacim sa Svätým rokom milosrdenstva,

ktorý sa začne 8. decembra 2015,

bude úradne zverejnená tzv. „Bula vyhlásenia“.

 

 Stane sa tak 11. apríla, v predvečer Nedele Božieho milosrdenstva,
keď bude tento dokument slávnostne prečítaný pred Svätou bránou baziliky sv. Petra.
Následne bude pápež František predsedať sláveniu
Prvých vešpier
Nedele Božieho milosrdenstva,
čím sa osobitne zdôrazní základ slávenia mimoriadneho svätého roka,
ktorým je Božie milosrdenstvo.

 

Bula vyhlásenia nejakého jubilea, osobitne v prípadne mimoriadneho Svätého roka, okrem toho, že obsahuje dátumy jeho otvorenia a záveru a základnú podobu jeho priebehu, predstavuje základný dokument vystihujúci ducha, v akom je Svätý rok vyhlásený, s akými úmyslami a očakávaným ovocím zo strany Svätého Otca, ktorý ho pre Cirkev vyhlasuje.

V prípade ostatných dvoch mimoriadnych svätých rokov 1933 a 1983, bola Bula vyhlásenia zverejnená pri príležitosti Slávnosti Zjavenia Pána. Výber dátumu zverejnenia buly v prípade blížiaceho sa mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva jasne vyjadruje osobitný dôraz Svätého Otca kladený na tému milosrdenstva. Ako je známe, aj svoje rozhodnutie vyhlásiť Svätý rok milosrdenstva oznámil pápež František pri charakteristickej príležitosti, počas slávenia kajúcej liturgie vo Vatikánskej bazilike 13. marca 2015, pri ktorej pápež po tom, ako sám prijal sviatosť zmierenia, vyslúžil ju viacerým kajúcnikom.

Pojem „bula“ (lat. bulla) používaný aj vo všeobecnejšom význame na označenie okrúhleho predmetu, sa pôvodne vzťahoval na kovovú schránku chrániacu voskovú pečať vtlačenú cez šnúrku na dokument osobitného významu na dosvedčenie jeho autenticity a následne i jeho vážnosti. Časom sa tento termín zaužíval na označenie samotnej pečate, neskôr aj vlastného dokumentu, takže dnes sa používa na všetky pápežské dokumenty osobitného významu, ktoré nesú alebo by aspoň tradične mali niesť pápežskú pečať.