Skuska

Liturgický program na 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel  Prehľad
 20.04.
Pondelok
 18:00 sv. omša
Na úmysel kňaza
 Veľkonočná féria
 21.04. 
Utorok
 07:00 sv. omša
Za + a živ. z rod Matisková, Bilá, Stašková

Svätého Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

 22.04.
Streda
 18:00 sv. omša
Zdr. Vladimíra s rod.
Veľkonočná féria
23.04.
Štvrtok
 07:00 sv. omša
Zdr. rod. Fedáková
Svätého Vojtecha, biskupa a mučeníka
(spomienka)
24.04.
Piatok
 18:00 sv. omša
+ Alžbeta Balintová
Svätého Juraja, mučeníka
(ľubovoľná spomienka)
25.04.
Sobota
 08:00 sv. omša
Zdr. Ľuboš

Svätého Marka, evanjelistu
(sviatok)

26.04.  

Nedeľa

08:30 sv. omša
Za veriacich farnosti

10:30 sv. omša


 4.Veľkonočná nedeľa „B“

slávnosť

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

  • vo veľkonočnom období sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná
  • v utorok a vo štvrtok o 17.00 hod. bude v kostole nácvik detí, ktoré sa pripravujú na PSP
  • v piatok po sv. omši bude v kostole stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na PSP
  • na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár
  • upratovanie kostola v sobotu 25.04.2015: Kmecová Elena, Faťalová Anna, Popaďáková Emília