Skuska

Liturgický program na 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel  Prehľad
 27.04.
Pondelok
16:00 sv. spoveď

18:00 sv. omša
Zdr. Janka

 Veľkonočná féria
 28.04. 
Utorok
16:00 sv. spoveď

18:00 sv. omša
+ Zuzana

 Veľkonočná féria

 29.04.
Streda
16:00 sv. spoveď

 18:00 sv. omša
+ Ján, Jaroslav Drabina

Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, spolupatrónky Európy

sviatok

30.04.
Štvrtok
07:00 sv. omša
+rod. Palšová
 Veľkonočná féria
01.05.
Piatok
08:00 spoveď chorých

17:00 Eucharistická adorácia

18:00 sv. omša
Za živých a + čl. BBSJ

Božské Srdce Ježišovo

votívna sv. omša

1. piatok v mesiaci

02.05.
Sobota
07:00 Mariánske večeradlo

08:00 sv. omša
+ Jozef Popaďák


O Panne Márii

votívna sv. omša

1. sobota v mesiaci

03.05.  

Nedeľa

08:30 sv. omša
Za veriacich farnosti


10:30 sv. omša

14:00 Korunka Božieho milosrdenstva

 5.Veľkonočná nedeľa „B“

slávnosť

  • vo veľkonočnom období sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná
  • v utorok večer po sv. omši bude v kostole nácvik detí, ktoré sa pripravujú na PSP
  • upratovanie kostola v sobotu 02.05.2015: rodičia 1. prijímajúcich detí