Liturgický program na 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel  Prehľad
 11.05.
Pondelok
18:00 sv. omša
+ Ján Švirbeľ
 V čase sejby
votívna sv. omša
(Krížový deň)
 12.05. 
Utorok
18:00 sv. omša
+ Michal, Mária, Michal

 Veľkonočná féria
(Krížový deň)

 13.05.
Streda
 18:00 sv. omša (s platnosťou zo sviatku)
Zdr. a BP pre Jozefa a Máriu
 Veľkonočná féria
(Krížový deň)
14.05.
Štvrtok
07:00 sv. omša
Za veriacich farnosti
 

18:00 sv. omša
Zdr. Mária

 Nanebovstúpenie Pána
slávnosť
prikázaný sviatok
15.05.
Piatok
18:00 sv. omša
+ Jozef
 Veľkonočná féria
16.05.
Sobota
18:00 sv. omša (s platnosťou na nedeľu)
Zdr. a poďakovanie Katarína – 20r.                                                                            

 Sv. Jána Nepomuckého,
kňaza a mučeníka
spomienka

17.05.  

Nedeľa

08:30 sv. omša v  STANKOVCIACH
Za veriacich farnosti


10:30 sv. omša
Za prvoprijímajúce detí a ich rodičov   

 7. Veľkonočná nedeľa „B“

slávnosť


  • vo veľkonočnom období sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná
  • v nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia
  • upratovanie kostola v sobotu 16.05.2015 o 9:00 hod.:
    Truchonová Veronika, Vožňáková Beáta, Urigová Katarína
  • milodary na kostol: Bohuznáma rodina 20,-€, z krstu Karolíny Kuriškovej 50,-€.
    Pán Boh zaplať a požehnaj.