Liturgický program na 10. NEDEĽU cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel  Prehľad
 08.06.
Pondelok
18.00 sv. omša
+ Ján, Ján, Ján
 féria
 09.06. 
Utorok
07.00 sv. omša
Zdr. Ružena
féria
 10.06.
Streda
18.00 sv. omša
+ Ján
o Sv. Jozefovi

votívna sv. omša

11.06.
Štvrtok
07.00 sv. omša
Na úmysel kňaza
 Sv. Barnabáša, apoštola

sviatok

12.06.
Piatok
Misijná obnova o. pallotíni

18.00 sv. omša+ odprosujúca pobožnosť

+ Miroslav

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

slávnosť

13.06.
Sobota
Misijná obnova o. pallotíni

15.00 sobášna sv. omša Svepeš – Dziváková

18.00 sv. omša ( s platnosťou na nedeľu) + stretnutie s deťmi

+ Michal – 5. výr.

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

spomienka

14.06.  

Nedeľa

Misijná obnova o. pallotíni

08.30  sv.omša

za veriacich farnosti

10. 30  sv. omša

 11. nedeľa cez rok  „B“

 

  • upratovanie kostola v sobotu 13.06.2015 o 9:00 hod.: Popaďáková Mária, Kudlovská Mária, Senková Mária
  • milodary na kostol: Bohuznáma rodina 50 €, Bohuznáma sestra 20€, Ján Bialobok 100€, Pán Boh zaplať a požehnaj.