Liturgický program na 11. NEDEĽU cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel  Prehľad
 15.06.
Pondelok
18.00 sv. omša

Zdr. Pavol, Anna

féria
 16.06. 
Utorok
07.00 sv. omša

+ rod. Roková, Volfová

féria
 17.06.
Streda
18.00 sv. omša

+ Eva

o Sv. Jozefovi

votívna sv. omša

 18.06.
Štvrtok
07.00 sv. omša

+ rod. Urbanová, Ivanová

féria
 19.06.
Piatok
18.00 sv. omša

+ Mária, Pavol, Ján Kočiš

féria
 20.06.
Sobota
18.00 sv. omša ( s platnosťou na nedeľu)

+ Alžbeta Balintová

 Panny Márie v sobotu
Ľub. spomienka

 21.06.  

Nedeľa

09.00  sv.omša v Stankovciach

10.30  sv. omša

 

 12. nedeľa „cez rok“ B

slávnosť

 

 

  • upratovanie kostola v sobotu 20.06.2015 o 9:00 hod.: Bačáková Anna, Bilá Anna, Kmecová Anna
  • Milodary na kostol: Bohuznáma sestra 50,-€, Pán Boh zaplať a požehnaj.