Liturgický program na 12. NEDEĽU cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel  Prehľad
 22.06.
Pondelok
18.00 sv. omša

Zdr. Mária – 70r.

féria
 23.06. 
Utorok
07.00 sv. omša

+Ján, Zenobia

féria
 24.06.
Streda
18.00 sv. omša

Zdr. Dominik – 10r.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

slávnosť

 25.06.
Štvrtok
07.00 sv. omša

+ Juraj

féria
 26.06.
Piatok
18.00 sv. omša

+ Helena Rabatinová

O Božskom Srdci Ježišovom

votívna sv. omša

 27.06.
Sobota
08.00 sv. omša

+ Alžbeta Balintová

15.00 sobášna sv. omša Vicher – Urbanová

 Panny Márie v sobotu
Ľub. spomienka

 28.06.  

Nedeľa

08.30  sv.omša

za veriacich farnosti

10. 30  sv. omša

 

 13. nedeľa „cez rok“ B

slávnosť

 

 

  • piatok až nedeľa Modlitby matiek v Cerkvi
  • 5.7 púť do Levoče, prihlásiť u p. Ivankovej
  • na budúcu sobotu Deň otvorených kláštorov
  • na budúcu nedeľu zbierka na náš chrám, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • milodary na kostol: novomanželia Svepešovi na kostol 100eur , Pán Boh zaplať a požehnaj.
  • upratovanie kostola v sobotu 20.06.2015 o 9:00 hod.: Ivankova Emília, Šafová Veronika, Makarová Mária

 

 

Pozvánka-mládežka