Liturgický program na 13. NEDEĽU cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel  Prehľad
 29.06.
Pondelok
07.00 sv. omša za veriacich farnosti

 

18.00 sv. omša

+Pavol – 10. výr.

Sv. Petra a Pavla, apoštolov
slávnosť

 

PRIKÁZANÝ SVIATOK!

 30.06. 
Utorok
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omšaZdr. Anna
féria
 01.07.
Streda
16.00 sv. spoveď

 

18.00 sv. omša – mládežnícka

Za duch. otca farnosti

Na poďakovanie Pánu Bohu
za školský rok
votívna sv. omša
 02.07.
Štvrtok
16.00 sv. spoveď 

18.00 sv. omša

+ Jozef

Návšteva Panny Márie
sviatok
 03.07.
Piatok
08.00 sv. spoveď chorých
17.00 Eucharistická adorácia
18.00 sv. omša  Za živ. a + čl. BBSJ
Sv. Tomáša, apoštola 

sviatok

 04.07.
Sobota
07.00 Mariánske večeradlo

 

08.00 sv. omša

Zdr. Mária – 83r.

 Panny Márie v sobotu
Ľub. spomienka

 05.07.  

Nedeľa

08.30  sv.omša

za veriacich farnosti

10.30  sv. omša

 

 Sv. Cyrila a Metoda
slovanských vierozvestov

slávnosť

 

 

  • 5.7.  púť do Levoče, prihlásiť sa môžte u p. Ivankovej
  • v nedeľu zbierka na Dobročinné diela sv. otca
  • upratovanie kostola v sobotu 04.07.2015 o 9:00 hod.: Pasternáková Mária, Tomečeková Oľga, Slezáková Mária
  • milodary na kostol: bohuznáma rodina 100€ a 50€ , Pán Boh zaplať a požehnaj.