Liturgický program na 14. NEDEĽU cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel  Prehľad
 06.07.
Pondelok
18.00 sv. omša féria
 07.07. 
Utorok
07.00 sv. omša féria
 08.07.
Streda
18.00 sv. omša Sv. Jozefa
votívna sv. omša
 09.07.
Štvrtok
Púť kresťanských seniorov do Levoče
 10.07.
Piatok
18.00 sv. omša  Za pokoj vo svete
votívna sv. omša
 11.07.
Sobota
08.00 sv. omša  Sv. Benedikta, opáta
patróna Európy
sviatok

 12.07.  

Nedeľa

08.30  sv.omša

za veriacich farnosti

10.30  sv. omša

 

15. nedeľa ,, cez rok ,, B

slávnosť

 

 

  • Milodary na kostol: Bohuznáma rod. na kostol 100€ ;zbierka na náš chrám 598.86 eur,
  • Upratovanie kostola v sobotu o 9.00: Hričáková Mária, Valigova Anna, Bila Mária