Liturgický program na 15. NEDEĽU cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel  Prehľad
 13.07.
Pondelok
18.00 sv. omša

Zdr. Jozef a Anna

féria
 14.07. 
Utorok
07.00 sv. omša

+ Pavol – 25. výr.

féria
 15.07.
Streda
18.00 sv. omša

Zdr. Alžbeta

Sv. Bonaventúru, biskupa
a učiteľa Cirkvi
spomienka
 16.07.
Štvrtok
07.00 sv. omša

+ Anna

Panny Márie Karmelskej
Ľubovoľná spomienka
 17.07.
Piatok
18.00 sv. omša – mládežnícka 

Zdr. Jozef

Sv. Andreja – Svorada
a Benedikta, pustovníkov
spomienka
 18.07.
Sobota
18.00 sv. omša (s platnosťou na nedeľu)

+ Jozef

 Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

 19.07.  

Nedeľa

09.00  sv.omša – STANKOVCE

10.30  sv. omša

 

16. nedeľa ,, cez rok ,, B

slávnosť

 

 

  • Milodary na kostol: 2x Bohuznáma sestra na kostol 50€,Novomanželia Sojkovi 100€
  • 25. 7. v Hatalove gospelový koncert, informácie na nástenke
  • 26. 7. odpust v Cerkvi, program na nástenke
  • Upratovanie kostola v sobotu o 9.00: Madarová Mária, Urbanová Magdaléna, Urbanová Ružena