Liturgický program na 16. NEDEĽU cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel  Prehľad
 20.07.
Pondelok
18.00 sv. omša

+ Štefan

féria
 21.07. 
Utorok
07.00 sv. omša

+ Jozef, Mária

féria
 22.07.
Streda
18.00 sv. omša

+ rod. Tomečeková

Sv. Márie Magdalény
spomienka
 23.07.
Štvrtok
Sv. Omša nebude
 24.07.
Piatok
18.00 sv. omša

+ Anna

féria
 25.07.
Sobota
08.00 sv. omša

+ Florián

Sv. Jakuba, apoštola
sviatok

 26.07.  

Nedeľa

08.30  SV. OMŠA

10.30  ODPUSTOVÁ SV. LITURGIA
V CHRÁME SV. ELIÁŠA
– MONS. JÁN BABJAK, SJ


17. nedeľa ,, cez rok ,, B

slávnosť

 

 

  • na budúcu nedeľu bude zbierka na náš chrám, Pán Boh zaplať
  • 25. 7. v Hatalove gospelový koncert, informácie na nástenke
  • 26. 7. v nedeľu sv. omša o 10.30 nebude kvôli odpustovej slávnosti v Gréckokatolíckom chráme, program slávnosti na nástenke
  • Upratovanie kostola v sobotu o 9.00: Zeleňáková Mária, Vargová Anna, Dorošová Anna