Liturgický program na 17. NEDEĽU cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel  Prehľad
 27.07.
Pondelok
07.00 sv. omša

+ Ján, Mária, Pavol

Sv. Gorazda a spoločníkov
spomienka
 28.07. 
Utorok
18.00 sv. omša

+ Michal – 5. výr.

féria
 29.07.
Streda
18.00 sv. omša

Za mladomanželov Senkových

Sv. Marty
spomienka
 30.07.
Štvrtok
07.00 sv. omša

+ Ján, Anna, Jozef

féria
 31.07.
Piatok
18.00 sv. omša

Za mariánskych pútnikov

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
spomienka
 01.08.
Sobota
07.00 mariánske večeradlo
08.00 sv. omšaNa úmysel kňaza
 O Panne Márii
votívna sv. omša
1. sobota v mesiaci

 02.08.  

Nedeľa

08.30  sv.omša

ZA VERIACICH FARNOSTI

10.30  sv. omša

15.00 Korunka Božieho milosrdenstva

 

18. nedeľa ,, cez rok ,, B

slávnosť

 

 

 

  • Upratovanie kostola v sobotu o 9.00: Tresová Viera, Nováková Anna, Urbanová Anna