Utečenci

Pre ľudí dobrej vôle v našej farnosti ponúkam na zamyslenie slová Jozefa Kováčika na aktuálnu tému:

Júlové dni plné horúčavy vyrušili z času na čas okrem gréckej krízy aj správy o postupe, či ústupe bojovníkov tzv. Islamského štátu. Spolu s týmito článkami sa objavila i téma pomoci utečencom. Ruku na srdce, koľko z nás hľadalo v tom okamihu viac argumentov proti pomoci, ako vynaliezavosť a snahu, ako týmto ľuďom pomôcť. Zaiste, nejde len o čierno-biely problém. Každé z riešení so sebou prináša i množstvo ďalších otázok. Pravdou je i to, že väčšina z vás, drahí poslucháči, žije možno v malom byte v meste, alebo nemá reálnu možnosť, ako ponúknuť ubytovanie tým, ktorí prišli o všetko. Ak sa však vo farnosti dá dohromady desať, či dvadsať rodín, nie sú schopní sa zložiť na nájom, či na stravu aspoň pre jednu rodinu, ktorá musela ujsť pred istou smrťou? Medzi správami o ukrutnostiach a zverstvách, ktoré dokáže konať človek dokonca i v zaslepenosti a kričať, že to robí v mene Boha, bola i tá, ktorá hovorila o ukrižovaní desiatok moslimov, ktorí nedodržali prísny pôst Ramadánu. Cesta, ktorá má človeka priblížiť k Bohu sa tak stala cieľom. Pôst, ktorý mal byť prostriedkom, sa stal pre fanatikov možnosťou ukázať svoju povýšenosť masakrom a zastrašovaním. Keď som si prechádzal tieto správy, uvedomil som si, ako málo toho vlastne pravdepodobne vieme o Islame. A ako často sa stretávame len s jeho karikatúrou. A čo je horšie, ako ľahko sa táto téma stáva politickou témou, ktorou sa dá volič zastrašiť, pretože najhoršou cestou je cesta nevedomosti a strachu.

V roku 2014 získal osobitnú cenu na filmovom festivale vo Vatikáne francúzsky film Apoštol. Režisér Cheyenne Carron ponúka sondu do života moslimskej rodiny vo Francúzsku. Ich predkovia emigrovali z Alžírska a vo Franúcuzsku žijú život bežných občanov. Snažia sa praktizovať vieru a ich synovia sú na dobrej ceste stať sa moslimskými duchovnými – imámami. Traja súrodenci – dvaja bratia a ich sestra vytvárajú nerozlučnú trojicu. A predsa sa to všetko zmení v čase, keď sa Akim začne pripravovať na bezprostredné prijatie úlohy imáma. Kým jeho brat Youssef sa stále viac prikláňa k radikálnemu krídlu islamu, Akim zažíva krízu. Tá začne skúsenosťou, keď vidí, ako odnášajú telo zavraždenej mladej ženy. Za jej nehybným telom kráča v tichej modlitbe jej brat – katolícky kňaz. Neskôr sa od svojej sestry, spolužiačky zavraždenej ženy dozvie, že kňaz nielenže vrahovi verejne odpustil, ale snaží sa byť nablízku i rodine vraha. Akim sa vďaka priateľovi dostáva na krst jeho dcéry a spoznáva i spomenutého kňaza. Otvára sa pred ním cesta plná otázok a vnútorného nepokoja. Čím viac sa otvára spoznávaniu pravdy, tým viac sa komplikuje jeho vzťah s rodinou i komunitou, do ktorej patrí. Film režiséra Carrona otvára citlivé otázky života komunity moslimov v Európe i náročnú otázku konverzie moslimov na kresťanstvo. Vyhýba sa klišé i zjednodušeným riešeniam. Je však zrejmé, že ani zhliadnutie filmu, ani štúdium základov iných náboženstiev srdce samo o sebe nezmení. Je tak ľahké v mene Boha nenávidieť a dokonca i zdvihnúť ruku s kameňom. Film Apoštol totiž nepoukazuje iba na zložitý problém konverzie v islame, ale i na ľahostajnosť tých, ktorí kresťanstvo síce formálne prijali, no berú ho len ako tradíciu, či kultúrnu oblohu svojho života. Prajem vám, drahí poslucháči, aby nás ani horúce počasie, ani naša ľahostajnosť neobrali o snahu vyhnúť sa náročným otázkam života a smrti.