Liturgický program na 19. NEDEĽU cez rok „B“

Liturgický program

Deň             Čas a úmysel  Prehľad
10.08.
Pondelok
18.00 sv. omša

+ Michal, Alžbeta a ich deti

Sv. Vavrinca, diakona
a mučeníka
sviatok
11.08. 
Utorok
07.00 sv. omša

+ Alžbeta, Rudolf

Sv. Kláry, panny
spomienka
12.08.
Streda
18.00 sv. omša

Zdr. Pavol – 50r.

Sv. Jozefa
votívna sv. omša
13.08.
Štvrtok
07.00 sv. omša

+ Milan

Za nové rehoľné povolania
votívna sv. omša
14.08.
Piatok
18.00 sv. omša

Za farnosť

Nanebovzatie Panny Márie
vigílna sv. omša
(s platnosťou zo slávnosti)
15.08.
Sobota

08.30  sv.omša

Zdr. Janka

10.30  sv. omša

+ Jozef, Jozef

Nanebovzatie Panny Márie

slávnosť

prikázaný sviatok

16.08.
Nedeľa

09.00  sv.omša – STANKOVCE

ZA VERIACICH FARNOSTI

10.30  sv. omša

20. nedeľa ,, cez rok ,, B

slávnosť

 

 

  • Úmysly týždňa od 24 .08. sa budú slúžiť tento týždeň
  • Milodary: bohuznáma rodina 50 eur, Pán Boh zaplať
  • Upratovanie kostola v piatok po sv. omši: Pavlišinová Božena, Baniková Viera, Urbanová Anna