Liturgický program na 20. NEDEĽU cez rok „B“

Liturgický program

Deň             Čas a úmysel  Prehľad
17.08.
Pondelok
18.08. 
Utorok
19.08.
Streda
DOVOLENKA
20.08.
Štvrtok
21.08.
Piatok
22.08.
Sobota
 18.00 sv. omša – s platnosťou na nedeľu

Na úmysel kňaza

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka
23.08.
Nedeľa

 08.30  sv.omša

Zdr. Pavol s rodinou – 50r.

21. nedeľa ,, cez rok ,, B

slávnosť

 

 

  • Počas dovolenky zastupuje Otec M. Kunder – Čemerné
  • Pohreb M. Šalatovej – pondelok o 11.00 v Dome nádeje
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš chrám, Pán Boh zaplať
  • Upratovanie kostola bude až v piatok 28.08: Bialobková Helena, Pavlišinová Magdaléna, Urbanová Anna