Liturgický program na 21. NEDEĽU cez rok „B“

Liturgický program

21. týždeň

Deň             Čas a úmysel  Prehľad
24.08.
Pondelok
25.08. 
Utorok
26.08.
Streda
DOVOLENKA
27.08.
Štvrtok
28.08.
Piatok
29.08.
Sobota
 
30.08.
Nedeľa

 08.30  sv.omša

Na úmysel kňaza

 10.30 sv.omša

Zdr. Jozef a Mária – 50r. manželstva

22. nedeľa ,, cez rok ,, B

slávnosť

 

  • Počas dovolenky zastupuje Otec M. Kunder – Čemerné
  • Upratovanie kostola v piatok 28.08: Bialobková Helena, Pavlišinová Magdaléna, Urbanová Anna