Liturgický program na 24. NEDEĽU cez rok „B“

Liturgický program

Deň             Čas a úmysel  Prehľad
14.09.
Pondelok
17:30 pobožnosť krížovej cesty
18.00 sv. omša

+ Mária

Povýšenie svätého kríža
sviatok
15.09. 
Utorok
08.30  sv.omša
10.30  sv. omša

+ Ján Kovalčin

Sedembolestnej Panny Márie
patrónky Slovenska
slávnosť
(deň pracovného pokoja)
16.09.
Streda
18.00 sv. omša

Zdr. Mária – 70r.

Sv. Kornélia, pápeža
a Cypriána, biskupa, mučeníkov
spomienka
17.09.
Štvrtok
07.00 sv. omša

+ Jozef Madar – 2. výr.

féria
18.09.
Piatok
18.00 sv. omša

+ Mária, Jozef

Poďakovanie za úrodu
votívna sv. omša (kántry)
19.09.
Sobota
15.30 sobášna sv. omša Matta – Godarská

18.00 sv.omša (s platnosťou na nedeľu)
Zdr. Michal Kačmár

Panny Márie v sobotu
ľub. spomienka
20.09.
Nedeľa

09.00  sv.omša Stankovce

10.30  sv. omša

25. nedeľa ,, cez rok ,, B

slávnosť

 

 

  • Prihlášky na birmovku r.99 – 2000 podať do budúcej nedele (20.9.)
  • V stredu po sv. omši hodinová adorácia pred Sviatosťou Oltárnou
  • V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni, obsahom je poďakovanie za úrodu
  • Od 15.9. do 24.10. prebieha pôst a modlitby za kňazov
  • Upratovanie kostola v sobotu po sv. omši: Madarová Eva, Madarová Jana, Kohútová Beáta