Liturgický program na 25. NEDEĽU cez rok „B“

Liturgický program

Deň             Čas a úmysel  Prehľad
21.09.
Pondelok
18.00 sv. omša
Zdr. a Bp Pavol a Ján
Sv.Matúša, apoštola a
evanjelistu
sviatok
22.09. 
Utorok
07.00  sv.omša

Zdr. a Bp Verona a Pavol

féria
23.09.
Streda
18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia
+ Helena, Ján
Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza
spomienka
24.09.
Štvrtok
07.00 sv. omša
+ Alžbeta
féria
25.09.
Piatok
18.00 sv. omša
+ Michal – 10. výr
féria
26.09.
Sobota
18.00 sv.omša (s platnosťou na nedeľu)
+ Alžbeta
Panny Márie v sobotu
ľub. spomienka
27.09.
Nedeľa

08.30  sv.omša

ZA FARNOSŤ

10.30  sv. omša

26. nedeľa ,, cez rok ,, B

slávnosť

 

 

  • V stredu po sv. omši hodinová adorácia pred Sviatosťou Oltárnou
  • Od 15.9. do 24.10. prebieha pôst a modlitby za kňazov
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš chrám, Pán Boh zaplať
  • Milodary: rodina Kotová a Hoľková 50 eur, novomanželia Mattovi na kostol 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj.
  • Upratovanie kostola v sobotu: Svepešová Anna, Godová Mária, Hrunená Monika