Liturgický program na 27. NEDEĽU cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
05.10.
Pondelok

18.00 sv. omša

 Zdr. Sofia

féria
06.10.
Utorok

07.00 sv. omša

+ Anna Buchancová

féria
07.10.
Streda
18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia

Zdr. Ján s rodinou

Ružencovej Panny Márie
spomienka
08.10.
Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Juraj, Mária, Ján

féria
09.10.
Piatok

18.00 sv. omša + Stretnutie birmovancov

 + Silvius

féria
10.10.
Sobota
08.00 sv. omša

Zdr. manž. Jozef a Margita – 50r. manželstva

Panny Márie v sobotu
ľub. spomienka
11.10.
Nedeľa

08.30 sv. omša

ZA FARNOSŤ

10.30 sv. omša

28. nedeľa ,, cez rok ,, B

slávnosť

 

 

  • V stredu po sv. omši hodinová adorácia
  • Stretnutie birmovancov v piatok po sv. omši
  • Zbierka na náš chrám – 793,70 eur
  • Milodary: novomanželia Kušnírovi na chrám 100 eur, bohuznáma rod. z Nemecka 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj.
  • Upratovanie kostola v sobotu: Martinková Veronika, Pavlišinová Anna, Telepunová Mária