Liturgický program na 28. NEDEĽU cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
12.10.
Pondelok

18.00 sv. omša

 + Viera Hocmanová

féria
13.10.
Utorok

07.00 sv. omša

+ Jana Urbanová

féria
14.10.
Streda
18.00 sv. omša
+ Mária Chocholová
O sv. Jozefovi

votívna sv. omša

15.10.
Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Anna Buchancová

Sv. Terézie od Ježiša, panny

a učiteľky Cirkvi

spomienka

16.10.
Piatok

18.00 sv. omša + stretnutie birmovancov

 + Jozef

féria
17.10.
Sobota
18.00 sv. omša – mládežnícka + adorácia
+ Anna, Andrej
Sv. Ignáca Antiochijského,

biskupa a mučeníka

spomienka (s platnosťou na nedeľu)

18.10.
Nedeľa

09.00 sv. omša Stankovce

10.30 sv. omša

29. nedeľa ,, cez rok ,, B

slávnosť

Misijná nedeľa

 

 

  • V stredu po sv. omši adorácia nebude, ale bude v sobotu po mládežníckej sv. omši
  • Stretnutie birmovancov v piatok po sv. omši
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie
  • Milodary: novomanželia Mazarovi zo svadby na kostol 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj.
  • Upratovanie kostola v sobotu: Vašková Anna, Strakova Anna, Kačmárová Mária