Liturgický program na 29. NEDEĽU cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
19.10.
Pondelok

18.00 sv. omša

+ Anna – 10. výr.

féria
20.10.
Utorok

07.00 sv. omša

Zdr. Jozef a Helenka

féria
21.10.
Streda
18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia
+ Jozef, Jozef
O sv. Jozefovi

votívna sv. omša

22.10.
Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Ján Doroš

Za biskupskú synodu v Ríme

votívna sv. omša

23.10.
Piatok

18.00 sv. omša + stretnutie birmovancov

za obrátenie sŕdc bohuznámej rodiny

féria
24.10.
Sobota
08.00 sv. omša
Zdr. Jozef, Anna, Mária
Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

25.10.
Nedeľa

08.30 sv. omša

10.30 sv. omša

30. nedeľa ,, cez rok ,, B

slávnosť

 

 

  • V stredu po sv. omši adorácia
  • Stretnutie birmovancov v piatok po sv. omši
  • Milodary: bohuznáma sestra na mix 50 eur, bohuznáma rodina 100 eur, bohuznáma rodina 50 eur, bohuznáma sestra pre deti 200 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj.
  • Upratovanie kostola v sobotu: Trelová Marianna, Bandurová Eva, Valovčinová Mariana