Liturgický program na 30. NEDEĽU cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
26.10.
Pondelok

18.00 sv. omša

+ Iveta Havranová

féria
27.10.
Utorok

18.00 sv. omša

Zdr. Mária – 40r.

féria
28.10.
Streda
18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia
+ Martin
sv. Šimona a Júdu, apoštolov

sviatok

29.10.
Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Ján Bugeľ

féria
30.10.
Piatok

18.00 sv. omša

Zdr. Gizela – 86r.

féria
31.10.
Sobota
08.00 sv. omša
+ Ján Mišinec

14.00 sobášna sv. omša Hatala – Mazárová

15.30 sobášna sv. omša Fiasky – Vašková

Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

01.11.
Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

Za všetkých verných zosnulých

14.00 dušičková pobožnosť na cintoríne

 

31. nedeľa ,, cez rok ,, B

slávnosť

Všetkých svätých

 

  • Adorácia v stredu po sv. omši
  • Stretnutie birmovancov v piatok po sv. omši
  • Godzone 17.11, prihlásiť sa u M. Ceľuchovej
  • Zo zbierky na misie 305.20 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj.
  • Milodary: novomanželia Urbanovi na chrám 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj.
  • Upratovanie kostola v sobotu: Hutmanová Mária, Noseková Eva, Nemčíková Mária.