ÚPLNÉ ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI

V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci.

 

Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otče náš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa.

 

clip_image002Druhý spôsob je

nábožne navštíviť cintorín raz denne,

počas odpustkovej oktávy,

od 1. novembra do 8. novembra

a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých.

 

Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to:

1. prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom,

2. Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň,

3. pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.

Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny… Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).