Liturgický program na 32. NEDEĽU cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
09.11.
Pondelok
18.00 sv. omša

+ Helena

Výročie posviacky Lateránskej baziliky

sviatok

10.11.
Utorok
07.00 sv. omša

+ Ján Hajduk

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

spomienka

11.11.
Streda

18.00 sv. omša

+ Michal

Sv. Martina z Tours, biskupa

spomienka

12.11.
Štvrtok

07.00 sv. omša

+ rod. Jančušková, Bartková

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
13.11.
Piatok
18.00 sv. omša + stretnutie birmovancov

+ Mária Urbanová

féria
14.11.
Sobota
18.00 sv. omša – mládežnícka + adorácia

Zdr. Helena

Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

15.11.
Nedeľa

09.00 sv. omša – Stankovce

10.30 sv. omša

Za všetkých veriacich

33. nedeľa ,, cez rok ,, B

slávnosť

 

 

  • V piatok stretnutie birmovancov
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám 150eur a 50eur, novomanželia Hatalovi a Fiaskovi na kostol 50eur, bohuznáma rodina na organ 50eur, Pán Boh zaplať a požehnaj.
  • Upratovanie kostola v sobotu: Urigová Monika, Krauzova Viera, Panáková Maria.