Liturgický program na 33. NEDEĽU cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
16.11.
Pondelok
18.00 sv. omša

Zdr. Viera – 60r.

féria
17.11.
Utorok
07.00 sv. omša

+ Juraj, Alžbeta

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

spomienka

18.11.
Streda

18.00 sv. omša + eucharistická adorácia

+ Tomáš

Sv. Jozefa

votívna sv. omša

19.11.
Štvrtok

07.00 sv. omša

Zdr. Alžbeta

féria
20.11.
Piatok
18.00 sv. omša + stretnutie birmovancov

+ Alžbeta

féria
21.11.
Sobota
08.00 sv. omša

Zdr. Božena s rod.

Obetovanie Panny Márie

spomienka

22.11.
Nedeľa

08.30 sv. omša

10.30 sv. omša + eucharistická poklona

Za všetkých veriacich

34. nedeľa ,, cez rok ,, B

slávnosť

Krista Kráľa

 

 

  • V piatok stretnutie birmovancov
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám 50 eur, bohuznáma rodina na chrám 100 eur, bohuznáma rodina na organ 100 eur, bohuznáma sestra 50 eur, bohuznáma sestra 100eur, Ján Senko, Hlavná 429 – 50 eur, z krstu Nely Tresovej 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj.
  • Upratovanie kostola v sobotu: Takáčová Božena, Krokova Emília, Burnátová Maria.