Liturgický program na 34. NEDEĽU cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
23.11.
Pondelok
18.00 sv. omša

+ Ján, Ján

féria
24.11.
Utorok
18.00 sv. omša

+ Helena

Svätého Ondreja Dung-Laka,

kňaza, a spoločníkov, mučeníkov

spomienka

25.11.
Streda

18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia

+ Jozef, Mária Popaďák; + Jozef Bača

Sv. Jozefa

votívna sv. omša

26.11.
Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Michal, Anna

féria
27.11.
Piatok
07.00 sv. omša

+ Vladimír

18.00 sv. omša – bazilika vo Vranove n/T

Slávnosť patróna diecézy sv. Ondreja, apoštola

féria
28.11.
Sobota
08.00 sv. omša

+ Ľudmila

Panny Márie v sobotu
ľub. spomienka
29.11.
Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

1. adventná nedeľa C

slávnosť

Zbierka na charitu

 

 

  • Končí sa liturgický rok a začína sa adventná príprava na vianočné sviatky
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám 100 eur, bohuznáma rodina na chrám 50 eur, bohuznáma rodina na organ 50 eur, novomanželia Faťolovi na chrám 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj.
  • Upratovanie kostola v sobotu: Šuľáková Anna, Tirpákova Mária, Uhrinová Mária.