Liturgický program na 3. adventnú nedeľu “C”

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
14.12.
Pondelok

18.00 sv. omša

Zdr. Milan Madar – 50r.

Sv. Jána z Kríža, kňaza
a učiteľa Cirkvi

spomienka

15.12.
Utorok

06.00 rorátna sv. omša

Zdr. rod. Kušnírová

17.30 sv. spoveď Stankovce

Panna Mária – zdroj svetla a života

votívna sv. omša

16.12.
Streda

18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia

Zdr. Lucia a Slavomír

Féria
17.12.
Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Michal, Mária

Féria
18.12.
Piatok
18.00 sv. omša

+ Jozef Dombaj

Féria
19.12.
Sobota
18.00 sv. omša (s platnosťou na nedeľu)

+ Martin

Féria
20.12.
Nedeľa

09.00 sv. omša Stankovce

10.30 sv. omša

ZA VERIACICH FARNOSTI

15.00 sv. spoveď – bazilika Vranov nad Topľou

 

4. adventná nedeľa C

slávnosť

 

 

  • Milodary: bohuz. brat a sestra na chrám 50 eur, rodina Kačmarova 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj.
  • Upratovanie kostola v sobotu: Urbanová Mária, Matiskova Helena, Víťazková Daniela.