Liturgický program na 4. adventnú nedeľu “C”

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
21.12.
Pondelok

18.00 sv. omša

+ Zuzana, Michal

Féria
22.12.
Utorok

18.00 sv. omša

+ Alžbeta, Michal Maxim

Féria
23.12.
Streda

18.00 sv. omša

+ Ján

Féria
24.12.
Štvrtok

22.00 vigílna sv. omša Stankovce

24.00 polnočná sv. omša Narodenia Pána

Féria
25.12.
Piatok
08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

Na úmysel kňaza

Narodenie Pána

slávnosť

26.12.
Sobota
08.30 sv. omša
Zdr. Štefan, Štefan

10.30 sv. omša

Na úmysel kňaza

Sv. Štefana, prvého mučeníka

sviatok

27.12.
Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

16.00 vianočná akadémia mladých

 

1. nedeľa po Narodení Pána C

Svätej Rodiny

slávnosť

 

 

  • Milodary: bohuznáma rodina 50 eur, bohuznáma rodina 50 eur, bohuznáma sestra na chrám a orgán po 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj.
  • Upratovanie kostola v sobotu: Nemcová Valeria, Hiblerova Anna, Kotulaková Anna.