Liturgický program na nedeľu Svätej Rodiny “C”

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
28.12.
Pondelok

18.00 sv. omša

+Juraj Tkáč

Sv. Neviniatok, mučeníkov

Sviatok

29.12.
Utorok

18.00 sv. omša

+ Vincent, Ľudmila Pelankovi;
+ Pavel Zahorák

oktáva Narodenia Pána
30.12.
Streda

18.00 sv. omša

+ Mária, Andrej, Andrej, Ján

oktáva Narodenia Pána
31.12.
Štvrtok

08.00 sv. omša + ďakovná pobožnosť

23.00 Eucharistická poklona

24.00 Novoročné požehnanie

oktáva Narodenia Pána
1.1.
Piatok
08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

Na úmysel kňaza

Panny Márie
Bohorodičky
Slávnosť
(Prikázaný sviatok)
2.1
Sobota
07.00 mariánske večeradlo
08.00 sv. omša
Fatimská sobota
3.1.
Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

15.00 Korunka Božieho Milosrdenstva

 

2. nedeľa po Narodení Pána C

slávnosť

 

 

  • Milodary: bohuznáma rodina 50 eur, bohuznáma rodina 100 eur, bohuznáma sestra na chrám 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj.
  • Korčuľovanie pre deti v sobotu, autobus odchádza o 08.30 od Jednoty a od Kultúrneho domu
  • Upratovanie kostola v sobotu: Šafová Helena, Takáčová Marta, Uličná Zuzana.