Liturgický program na 2. nedeľu po Narodení Pána “C”

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
4.1.
Pondelok

18.00 sv. omša

+ Mária – 2. výr

Vianočná féria
5.1.
Utorok

07.00 sv. omša

+ Ján

Vianočná féria
6.1.
Streda

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

+ Jozef Valovčin

Zjavenie Pána

slávnosť

prikázaný sviatok

7.1.
Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Jozef


Vianočná féria
8.1.
Piatok
18.00 sv. omša

+ Helena Madarová

Vianočná féria
9.1.
Sobota
08.00 sv. omša
+ Jozef
Vianočná féria
10.1.
Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

 

3. nedeľa po Narodení Pána C

slávnosť

Krst Krista Pána

 

 

  • Snúbenci, ktorí chcú tento rok prijať sv. manželstva v našej farnosti, nech sa do konca januára prihlásia na farskom úrade
  • Farský výlet do Maďarska, info na nástenke, kto má záujem prihláste sa v sakristií
  • Milodary: bohuznáma rodina 100 eur, bohuznáma rodina 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj.
  • Upratovanie kostola v sobotu: Hajniková Marta, Longova Mária, Kandalová Anna.