Liturgický program na nedeľu Krstu Krista pána “C”

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
11.1.
Pondelok

18.00 sv. omša

Juraj

Féria
12.1.
Utorok

07.00 sv. omša

+ Alžbeta

Féria
13.1.
Streda

18.00 sv. omša

Zdr. a Bp. Anna

o sv. Jozefovi

votívna sv. omša

14.1.
Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Anna Buchancová

Féria
15.1.
Piatok
18.00 sv. omša + stretnutie birmovancov

+ Katarína Valovčinová

Féria
16.1.
Sobota
18.00 sv. omša – mládežnícka + adorácia
+ Pavol
Féria

(s platnosťou z nedele)

17.1.
Nedeľa

09.00 sv. omša – Stankovce

10.30 sv. omša

 

2. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

 

  • Snúbenci, ktorí chcú tento rok prijať sv. manželstva v našej farnosti, nech sa do konca januára prihlásia na farskom úrade
  • Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie
  • Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojné slávenie vianočných sviatkov
  • Milodary: bohuznáma rodina 100 eur, bohuznáma rodina 50 eur, T. Bochinová zo svadby 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola v sobotu: Dobranská Amália, Timková Mária, Lehončáková Anna