Relikvie Sv. Terézie – Program v Bazilike

Telesné pozostatky jednej z najväčších svätíc dnešnej doby prichádzajú aj na Slovensko

Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre tak originálnym spôsobom napĺňa svoj prísľub, že nebo bude tráviť robením dobra na zemi. Relikvie tejto svätej karmelitánky obleteli už skoro celý svet a naša krajina, v ktorej sa svätá Terezka teší veľkej úcte, má tu česť byť jej hostiteľom. Prijmime tento čas ako príležitosť pre obnovu a upevnenie viery v Trojjediného milujúceho Boha, ktorý v tejto svätici vzbudil hrdinské túžby a zároveň jej zjavil Malú cestu duchovného detstva a dokonalej odovzdanosti. Poďme spolu s ňou objaviť, že naším ,,povolaním je láska“.

16.1.2016 Bazilika minor Narodenia Panny Márie, Vranov nad Topľou

13,00 – príchod relikvií, Liturgia privítania, Litánie

14,00 – Prezentácia zo života svätice s meditačnou hudbou

14,30 – čas pre rodiny, zbor BambinoLuci

15,00 – Tichá adorácia, individuálne uctievanie relikvie

17,00 – Vešpery zo sviatku sv. Terézie z Lisieux

18,00 – Modlitba sv. ruženca

18,30 – sv. omša

19,30 – odchod relikvií

16. – 17. 1. Sestry redemptoristky, Vranov nad Topľou – Lomnica

20,00 – príchod relikvií

20,15 – Moleben k sv. Terezke

– Utiereň + 1. Čas

22,00 – 7,30 – Bdenie pri relikviách (aj pre verejnosť)

7,30 – 3. Čas

8,00 – odchod relikvií