Liturgický program na 2. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
18.1.
Pondelok

18.00 sv. omša

+ Michal Majerník

Féria
19.1.
Utorok

07.00 sv. omša

+ Mária Urbanová

Féria
20.1.
Streda

18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia

+ Alžbeta

o sv. Jozefovi

votívna sv. omša

21.1.
Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Anna, Ján Kačmár

Sv. Agnesy, panny a mučenice

spomienka

22.1.
Piatok
18.00 sv. omša + stretnutie birmovancov

+ Ladislav, Anna

Féria
23.1.
Sobota
08.00 sv. omša
Zdr. Mária
Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

24.1.
Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

 

3. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na ACM a UPC
  • Od 18. do 25. januára sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
  • Milodary: bohuznáma rodina 100 eur, bohuznáma rodina 100 eur, bohuznáma rodina 100 eur, bohuznáma rodina 50 eur, bohuznáma rodina 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola v sobotu: Dzivaková Anna, Kačmarova Viera, Svepešová Anna