Liturgický program na 5. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
08.2.
Pondelok
18.00 sv. omša

+ Michal

Féria
09.2.
Utorok
07.00 sv. omša + zmierna Eucharistická poklona do 15.00 h.

+ Mária Bila – 3. výr.

Féria
10.2.
Streda
07.00 sv. omša

18.00 sv. omša

Zdr. Marek Vožňak

Popolcová streda

Deň pokánia v celej Cirkvi

11.2.
Štvrtok
18.00 sv. omša

+ Ondrej, Mária

Féria

24. svetový deň chorých

12.2.
Piatok
17.30 pobožnosť Krížovej cesty

18.00 sv. omša + stretnutie birmovancov

+ Andrej

Féria
13.2.
Sobota
08.00 sv. omša   

+ Jozef Valovčin

Féria
14.2.
Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

1. pôstna nedeľa C

slávnosť

 

  • V stredu začína pôstne obdobie, prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu – iba raz do sýta sa najesť
  • Štvrtok pomazanie chorých pri sv. omši
  • Piatok a v nedeľu Krížová cesta
  • Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu
  • 27.2 bude Festival Victory v Košiciach, viac informácií na tejto stránke, na autobus sa môžete prihlásiť tu alebo u Moniky Matiskovej
  • Milodary: bohuznáma rodina 100 eur, bohuznáma sestra 100 eur, bohuznáma sestra 50 eur, bohuznáma sestra 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola v sobotu: Pančušková Zuzana, Godova Anna, Kotuľáková Anna