Liturgický program na 1. pôstnu nedeľu C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
15.2.
Pondelok
18.00 sv. omša

+ Ján, Mária, Michal Matisko

Féria
16.2.
Utorok
07.00 sv. omša

+ Mária Urbanová

Féria
17.2.
Streda
18.00 sv. omša

+ Alžbeta, Sylvius

Féria
18.2.
Štvrtok
07.00 sv. omša

+ Juraj, Ján Urban

Féria
19.2.
Piatok
17.30 pobožnosť Krížovej cesty

18.00 sv. omša + stretnutie birmovancov

+ Andrej, Anna

Féria
20.2.
Sobota
18.00 sv. omša mládežnícka (s platnosťou na nedeľu)

Poďakovanie Zuzany

Féria
21.2.
Nedeľa

09.00 sv. omša – Stankovce

10.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

2. pôstna nedeľa C

slávnosť

 

  • Milodary: bohuznáma rodina 50 eur, bohuznáma sestra 20 eur, bohuznáma sestra zakúpila kňazský pluviál, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola v sobotu: Hoľanová Božena, Gasperová Anna, Nízka Zuzana