Liturgický program na 2. pôstnu nedeľu C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
22.2.
Pondelok
18.00 sv. omša

+ Martin

Katedra sv. Petra, apoštola

sviatok

23.2.
Utorok
07.00 sv. omša

+ Pavol

Féria
24.2.
Streda
18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia

+ Jozef

Féria
25.2.
Štvrtok
07.00 sv. omša

+ Ján – 1. výr.

Féria
26.2.
Piatok
17.30 pobožnosť Krížovej cesty

18.00 sv. omša + stretnutie birmovancov

Zdr. Štefan Vožňak – 70r.

Féria
27.2.
Sobota
08.00 sv. omša   

+ Jozef, Jozef, Mária

Féria
28.2.
Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

14.00 pobožnosť Krížovej cesty

3. pôstna nedeľa C

slávnosť

 

  • 27.2 o 14.00 hod sa v Prešove v Konkatedrále sv. Mikuláša / Veľkom kostole / uskutoční akcia Fatimské zjavenia – znamenie časov, záujemci sa môžu hlasiť v sákrestii, viac info tu
  • 28.2 bude regionálne stretnutie Modlitby otcov v Gréckokatolíckom chráme, viac info na nástenke alebo tu
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš chrám
  • Z jarnej zbierky na charitu 276.42 eur
  • Milodary: bohuznáma rodina 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola v sobotu: Hocmanová Blažena, Ihnacikova Anna, Šuľaková Helena