Liturgický program na 4. pôstnu nedeľu C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
07.3.
Pondelok
18.00 sv. omša

+ Jozef – 5. výr.

Féria
08.3.
Utorok
18.00 sv. omša

+ Jozef, Mária

Féria
09.3.
Streda
18.00 sv. omša

+ Jozef Onuško

Féria
10.3.
Štvrtok
07.00 sv. omša

+ Anna

Féria
11.3.
Piatok
17.30 pobožnosť Krížovej cesty

18.00 sv. omša + stretnutie birmovancov

+ Dušan Urban

Féria
12.3.
Sobota
08.00 sv. omša

+ Alžbeta, Andrej

Féria
13.3.
Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

13.00 pobožnosť Krížovej cesty

14.00 predveľkonočná sv. spoveď

5. pôstna nedeľa C

slávnosť

 

  • Sviatosť birmovania v našej farnosti bude 9.10 o 8.30 h
  • Zo zbierky na náš chrám 1069.24 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Milodary: bohuznáma sestra na chrám 50 eur, bohuznáma sestra na chrám 50 eur, bohuznáma sestra na chrám 50 eur, bohuznáma sestra na chrám 30 eur, bohuznáma rod. 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola v sobotu: Godová Jolana, Mrázova Viera, Urbanová Veronika