Liturgický program na 5. pôstnu nedeľu C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
14.3.
Pondelok
18.00 sv. omša

+ Jozef Valovčin

Féria
15.3.
Utorok
07.00 sv. omša

Zdr. Verona

Féria
16.3.
Streda
18.00 sv. omša

+ Tomáš Gajdoš – kňaz

Féria
17.3.
Štvrtok
07.00 sv. omša

+ Ján, Anna, Ján, Mária

Féria
18.3.
Piatok
09.00 farská Eucharistická poklona

17.30 pobožnosť Krížovej cesty

18.00 sv. omša

+ Ján Chromý

Féria
(v predvečer slávnosti)
19.3.
Sobota
08.00 sv. omša

+ Mária, Jozef, Jozef

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

slávnosť

20.3.
Nedeľa

08.00 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

 

Kvetná nedeľa Utrpenia Pána C

slávnosť

 

  • Na budúcu nedeľu si prineste ratolesti na požehnanie, sv. omša sa začína vonku
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám 100 eur, bohuznáma rodina na chrám 100 eur, bohuznáma sestra 50 eur, bohuznáma sestra 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola v sobotu: Kušnírová Anna, Šuľákova Monika, Danková Jozefína