Liturgický program na Kvetnú nedeľu C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
21.3.
Pondelok
18.00 sv. omša

+ Michal Madar

Pondelok Veľkého týždňa
22.3.
Utorok
18.00 sv. omša

Zdr. Mária Kačmárová

Utorok Veľkého týždňa
23.3.
Streda
18.00 sv. omša

+ Pavol, Pavol

Streda Veľkého týždňa
24.3.
Štvrtok
09.30 sv. omša svätenia olejov – Košice

18.00  sv. omša

Na úmysel kňaza

Zelený štvrtok Pánovej večere
25.3.
Piatok
14.15 pobožnosť Krížovej cesty

15.00 obrady Veľkého piatku

Veľký piatokslávenie utrpenia a smrti Pána

(deň prísneho pôstu v Cirkvi)

26.3.
Sobota
19.00 vigílna sv. omša spojená s obradmi Bielej soboty Veľkonočná vigília
27.3.
Nedeľa

07.00 svätenie veľ. jedla  Stankovce

07.30 svätenie veľ. jedla – Seč. Polianka

08.30  sv.omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

 

Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania C

slávnosť

 

  • V sobotu na vigíliu si doneste sviece, začíname vonku požehnaním veľ. ohňa
  • Na budúcu sobotu z noci na nedeľu sa mení čas o hod. dopredu
  • Milodary: bohuznáma sestra na chrám 50 eur, bohuznáma sestra na chrám 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola vo štvrtok po sv.omši: Kušnírová Zuzana, Popaďákova Mária, Vaľovčínová Mária