Liturgický program na Veľkonočnú nedeľu C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
28.3.
Pondelok
08.30 sv.omša

Božia pomoc pre Eva a Alexander

10.30 sv. omša

Zdr. Jozef Senko – 90r.

Veľkonočný pondelok
29.3.
Utorok
18.00 sv. omša

+ Jozef, Mária

Veľkonočný utorok
30.3.
Streda
18.00 sv. omša

Zdr. Mária Hatalová – 60r.

Veľkonočná streda
31.3.
Štvrtok
07.00 sv. omša

+ Jozef, Michal

08.00 spoveď chorých

Veľkonočný štvrtok
01.4.
Piatok
17.00 Eucharistická adorácia

18.00 sv. omša

Za živ a + čl. BBSJ

Veľkonočný piatok
02.4.
Sobota
18.00 sv. omša za účasti mladých (s platnosťou na nedeľu) + Eucharistická adorácia

Zdr. Ján Kačmár

Veľkonočná sobota
03.4.
Nedeľa

09.00  sv.omša – Stankovce

10.30  sv. omša

Za veriacich farnosti

15.00 pobožnosť na sviatok Bož. Milosrdenstva

 

2. veľkonočná nedeľa „C“ Božieho Milosrdenstva

slávnosť

 

  • Odchod autobusu na večeradlo a sv.omšu v Bazlilike bude o 8.00 od kostola
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka pre prenasledovaných kresťanov
  • Upratovanie kostola vo štvrtok po sv. omši: Hirková Iveta, Jakubová Anna, Tomková Mária
  • Ďakujem všetkým ktorí prispeli k dôstojnému sláveniu Trojdnia v našej farnosti. Pán Boh zaplať.